Analitzem les fonts naturals de Tivissa!

  • Informació
  • Ubicació

Descobreix algunes de les fonts del voltant de Tivissa i analitza els seus valors naturals. Excursió divulgativa d'uns 4 km

Visita a algunes de les fonts naturals del voltant de Tivissa on analitzarem les seves aigües per saber-ne el seu estat natural i en treurem conclusions molt interessants. Caminada d’uns 4 km.

Compartir: