Taller d’insectes socials

  • Informació
  • Ubicació

Observar de forma directe el cicle vital de cada insecte. Conèixer les característiques morfològiques i funcionals. Diferenciar els tipus d’individus presents a cada colònia. Conèixer les tasques que desenvolupen els individus dins de les seves respectives societats.

Compartir: