Jugatecambiental al Parc de Can Mercader

  • Informació
  • Ubicació

Hotel d'insectes + testing d'invertebrats.

L’activitat consisteix en l’explicació del conte de l’eruga i la creació d’un hotel d’insectes que els participants es poden endur a casa. D’aquesta manera aprenen quines són les espècies d’insectes que podem trobar als parcs i les ciutats i les seves principals funcions ecosistèmiques (pol·linització, xarxes tròfiques…)

Compartir: