BUS A PEU per anar a l’escola

  • Informació
  • Ubicació

Utilitzsar el bus a peu per fomentar que els nens i nens vagin a l'escola a peu!

EL BUS A PEU A L’ESCOLA COR DE ROURE:

El projecte del Bus a peu és un projecte impulsat per l’AMPA en col·laboració amb l’Escola i que té com a objectiu iniciar l’alumnat en l’aventura d’anar sols a l’escola i que es durà a terme la setmana de la natura, del 28 de maig a l’1 de juny de 2018.
Es tracta de crear un altre mitjà de transport, format per dos itineraris a peu, on els conductors seran els pares i mares voluntaris (que es repartiran els trajectes) i els passatgers sseran els alumnes. Aquest itineraris comptaran amb una senyalització específica, que permetrà el desplaçament de forma segura i agradable.
A més de promoure el desplaçament a peu de l’alumnat (amb acompanyament d’adults) i facilitar el desenvolupament de la seva confiança personal, s’afavoreix la convivència entre les diferents edats , els vincles entre les famílies i es promouen valors com el civisme, la ciutadania, la solidaritat i la participació.
Aquest bus de nens/es anirà sempre acompanyat de dos pares/mares voluntaris que faran tant el recorregut blau com el vermell fins a l’escola per garantir que tot el trajecte es faci correctament i sense retards. En el pdf adjunt trobareu la informació de detallada dels itineraris i els horaris de recollida dels infants a les parades.

Observacions

xxx

Compartir: