Aigua i biodiversitat al parc de Can Zam

  • Informació
  • Ubicació

Descobrir zones verdes urbanes i especialment les que tenen aigua

Activitat que dóna a conèixer els beneficis ambientals de les zones verdes urbanes, especialment les que tenen aigua (llacs, basses…) pel paper clau en la conservació i foment de la biodiversitat animal i vegetal.

Compartir: